Leesplezier in de klas

Leesplezier in de klas Plaza Patatta is: lezen voor iedereen De boeken van Plaza Patatta zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in de klas. De serie is voor: jongens én meisjes snelle lezers én moeilijke lezers pluskinderen én speciaal onderwijs theoretisch leren én praktisch leren …en de boeken sluiten aan op alle leesmethoden   Hoe…