Brief1: Lezen

Beste leerkracht,

Bij de downloads vind je verschillende bijlagen:

– een word-document dat je passend kunt maken voor jouw situatie

– een pdf die je kunt downloaden voor een klassenapp

– een flyer die je kunt toevoegen aan je mailing

Hieronder plaats ik ook de tekst uit het Word-document, zodat je eventueel gemakkelijk kunt kopiëren. Tip: voeg een eigen foto toe!

Beste ouders,

De komende weken staan voor ons in het teken van lezen! We willen de kinderen leesplezier bijbrengen en daarvoor beginnen we met: Het Project voor Leesplezier.

Wat gaan we doen?

Elke dag lezen we 15 minuten. Alle kinderen hebben een boek gekregen uit de kinderboekenserie Plaza Patatta. (www.plazapatatta.nl) Deze boeken zijn voor jongens én meisjes. Ze zijn ook voor snelle én moeilijke lezers.

Daarnaast maken we opdrachten uit een werkboek. Deze doen we op school, maar soms komen de werkboeken ook mee naar huis.

Elke week volgen we een leuke, creatieve les die is gebaseerd op de boeken. We gaan de komende periode lezen, knutselen, muziek maken en koken.

Wat kun je thuis doen?

Bespreek met je kind of het een snelle, een gemiddelde of een moeilijke lezer is. Lees je zelf graag, hoe ging dat vroeger bij jou thuis? Vraag welk boek jouw kind aan het lezen is en welke boeken de anderen lezen.

Als je meer wilt doen, kun je via de website ‘Leeshulp voor thuis’ bekijken. (www.plazapatatta.nl) Hier vind je vragenlijsten voor een ontspannen gesprekje over de boeken, waarmee je tegelijkertijd het begrijpend lezen van je kind traint.

Achtergrondinformatie:

Nederlandse kinderen hebben het laagste plezier in lezen van alle landen om ons heen. In Nederland komen nog te veel kinderen van de basisschool met een slecht taalniveau. Als kinderen eenmaal 17 jaar oud zijn, is tegenwoordig 24% laaggeletterd te noemen. Zij kunnen niet meekomen in onze maatschappij, met alle gevolgen van dien. Dit proberen wij tegen te gaan.