Je bent hier:

Wat kan ik doen met thema groen? (Kinderboekenweek)

Wat kan ik doen met thema groen? (Kinderboekenweek)

Gedachten richting de Kinderboekenweek

Iedereen heeft een belang

De Kinderboekenweek is bedoeld om kinderen te enthousiasmeren voor het lezen van boeken. Vanuit CPNB is het de bedoeling dat er vooral veel boeken worden gekocht. Vanuit NBD Biblion (bibliotheek) is het de bedoeling dat er veel boeken worden geleend. Vanuit onderwijs is het de bedoeling dat de taalvaardigheid omhoog gaat. Schrijvers willen vooral dat hun boeken worden gelezen. Zodat het verhaal waaraan ze zo hard hebben gewerkt, wijd wordt verspreid. En kinderen? Die willen er vooral ‘gewoon’ plezier aan beleven.

Kinderen hebben geen plezier

Dat laatste is nu net een probleem in Nederland: van alle landen om ons heen hebben Nederlandse kinderen het minste plezier in lezen. Dat heeft gevolgen voor hun taalvaardigheid. Maar liefs 10% komt met te weinig taalniveau van de basisschool. Tegen de tijd dat zij 17 jaar oud zijn, is 24% van onze jongeren laaggeletterd te noemen. Hadden ze vaker gelezen, en er meer plezier in gekregen, dan waren die cijfers minder schrikwekkend geweest. (Zie ook: Stichting Leesplezier.)

Kinderboekenweek to the rescue

Kan een Kinderboekenweek dat probleem in haar eentje oplossen? Was het maar waar. Vaak nodigen scholen een schrijver uit om te vertellen over zijn/haar werk. De resultaten daarvan zijn erg goed, het schijnt dat kinderen nog maandenlang de boeken verslinden nadat ze een auteur hebben gesproken. Dus ja, dat is zeker een tip!
Vraag: Moet dat per se zijn gekoppeld aan een thema?
Antwoord: Nee, het moet gekoppeld zijn aan lezen.

Hoe overleef ik de Kinderboekenweek?

Sinds we ieder jaar grootscheeps een thema door het strotje krijgen van het marketingbureau CPNB, lijkt het alsof we alleen maar mogen zingen, knutselen en andere workshops mogen doen. En eerlijk: dat is hartstikke leuk. Vind ik ook. Heerlijk. In deze gestreste maatschappij is het belangrijk geworden om echter te onderstrepen: het hoeft niet.
Het mooie aan boeken is, dat je ze altijd kunt lezen. In de ochtend, de middag en de avond. Onder schooltijd en erbuiten. In oktober, december, februari en ja, zelfs in april.
Eigenlijk is er maar één ding van belang: dat je leest. Toch blijft het extra speciaal als het hele land tegelijk een leesproject doet. Hoera voor de Kinderboekenweek!

Extra voor de Kinderboekenweek

Nu weet je waarom ik niet ieder jaar een themaboek schrijf. Ik hou het bij mijn persoonlijke bijdrage, namelijk het verzorgen van vrolijke, spannende boeken waaraan je ongelooflijk veel leuke workshops kunt koppelen. Voor Kinderboekenweek 2022 is het thema Gi-ga-groen. We gaan het hebben over de natuur. Hoe verwerk ik dat in mijn programma? Ik bied een schrijfworkshop waarbij de Plaza Patatta-figuren de natuur intrekken. De leerling mag schrijven wat ze daar allemaal tegenkomen.

De schrijfworkshop Gi-ga-groen

– De klas krijgt 30 workshopfolders voor de klas en een speciale strook voor de groene schrijfsels. Ik kan het live uitvoeren, maar je mag ook toegang krijgen tot de videolessen. We gaan uit van één lesuur voor deze activiteit. Kinderen gooien met een dobbelsteen voor de start van hun verhaal en ze verzinnen zelf hoe het afloopt. Zo maken we er een vrolijk spelletje van.
Hier wil ik meer over horen!
Promovideo zien. (20 sec)

 

Plaza Patatta is een independent kinderboekenserie. Getipt voor het creëren van leesplezier!

Je kunt de boeken bij de bibliotheek vinden, maar je kunt ze ook (tip: kies voor een handtekening) kopen in onze webshop!

Nanda Roep werkt met haar partner Silvester Zwaneveld aan vele multimediale projecten.

Je kunt je hier gratis inschrijven voor de nieuwsbrief.