Je bent hier:

Bijzondere nieuwe richtingen vinden

Bijzondere nieuwe richtingen vinden

Het jaar 2022 is een bijzondere voor mij geweest. Dit jaar werden er bijzondere nieuwe richtingen gevonden voor mijn activiteiten als schrijfster en uitgever. Dat kwam deels door mij, maar voor een groot deel ook door het mooie netwerk om mij heen. Samen zorgt het ervoor dat ik dit jaar in dankbaarheid afsluit. Wat is er gebeurd?

Dankbaarheid #1

Als eerste maar even het moeilijkste: mijn vrije schrijfwerk. In deze tijden van ontlezing, maar ook vanwege de bestsellercultuur, valt het voor ‘gewoon’ heel goede schrijvers zoals ik niet mee om een boterham te verdienen. Toch heb ik een nieuwe lezersmarkt aangeboord, van 35+ intelligente vrouwen die wél lekker willen lezen, maar toch méér zoeken en graag een roman in handen houden.

Voor deze markt hebben we ‘praatkaartjes voor leesclubs’ ontwikkeld. Echt een goede stap. De eerste resultaten geven aan dat er veel over mijn romans valt te praten, het levert positiviteit en verbondenheid op – precies wat je zoekt in tijden zoals waarin we nu leven. Dat geeft me goede hoop voor de toekomst en het is dankbaarheid #1.

(blog gaat verder onder de foto)

Dankbaarheid #2

Is het alweer Burendag? Dit jaar groette mijn buurman mij met ‘Hee, collega!’ We zijn trots, want samen hebben hij (zorgbegeleider) en ik (schrijfster/uitgeefster) ervoor gezorgd dat bijna 50 mensen met een verstandelijke beperking een eigen boek konden maken én publiceren.

Dan praat je nog eens over inclusie! Door met deze mensen te werken, zagen we wat er in hun onderbewuste speelde. Zelf hebben ze wekenlang gesproken over het boek dat ze hadden bedacht en getekend. Begeleiding liet weten dat ze in sommige gevallen niet eens wisten dat een bewonder of cliënt zo goed kon voorlezen. Kortom, we waren allemaal blij – zo’n positiviteit wens je in een jaar te beleven.

Voor de grote zorginstelling ‘s Heeren Loo hebben we hierbij gewerkt. Ik, in een nieuwe rol als projecleider, die me past als een handschoen. Samenwerkend met de innovatieve afdeling en het bijzondere team aldaar. Nu willen we zo’n prachtig boekproject voor alle regio’s mogelijk maken. Dat valt meteen onder de plannen voor 2023.

(Blog gaat verder onder de foto)

Dankbaarheid #3

Soms realiseer je je dat je samen bent gegroeid, wanneer je ineens samen een nieuw zwemlesconcept mag vormgeven. De badmeester die onze dochter destijds leerde zwemmen (zij is nu 21 jaar), is altijd in ons leven gebleven. Hij hielp soms met chauffeuren of onze catering, wij hielpen soms door mee te denken over zijn carrièrepad in de zwembadenwereld, hij hielp zijn zoon door zijn dyslexie heen door zich de groottste fan te tonen van onze Plaza Patatta kinderboekenserie.

En nu… kwam er de vraag voor een zwemlesconcept. Inclusief een superleuk prentenboek op rijm, inclusief geweldige nieuwe karaktertjes. Hier kwam de multimediale unieke selling point die ik heb, samen met partner Silvester en partnerbedrijf Silly Productions, volledig tot haar recht.

Een uniek project waarin je de grenzen van je kunnen mag opzoeken. Daarvoor ben ik dankbaar en ik hoop zoiets nog veel vaker te mogen doen!

(Blog gaat verder onder de afbeelding)

Dankbaarheid #4

Doordat ik ook voor ondernemende particulieren hun eigen boek uitbreng (iets om dankbaarheid #6 voor te voelen!), komen er bijzondere mensen op mijn pad. Zoals kinderdichter John Goessens, die niet alleen prachtige kinderpoëzie maakt, maar bovendien een bijzondere pleegvader is voor veel kinderen en – inmiddels – volwassenen, en ook nog eens directeur van de Gelderse zorginstelling entrea lindenhout.

Hij wilde een collega helpen die worstelde met een manuscript om het traject van tijdelijke uithuisplaatsing inzichtelijk te maken voor zowel kinderen als geïnteresseerde pleegouders. Met financiering van Kinderpostzegels, lukte het om het boek niet alleen bijzonder warm en prettig en levendig te maken, maar om het ook nog eens in prachtige boekvorm te publiceren.

Dit boek gaat niet alleen de zorgwereld in, maar ook de boekenwereld. Hierdoor mag het doen waarvoor boeken toch ook zijn bedoeld: het verschaft inzicht en medeleven voor iedereen die in het traject jeugdzorg terechtkomt. Daar mogen we dankbaar voor zijn.

Dankbaarheid #5

Intussen is er dankbaarheid voor de kinderboekenserie Plaza Patatta. Dit dappere boekproject vormt de stabiele basis voor alles wat zich bezighoudt met lees- en schrijfplezier, zowel voor mij als maker, als voor de leerkrachten en leerlingen die het als lezers oppakken. Achter de schermen hebben we er net zoveel plezier in als het publiek. Ik zal altijd dankbaar zijn dat deze serie in mijn leven is gekomen. Het heeft al zoveel moois gebracht en het geeft zoveel positiviteit aan iedereen die ermee in aanraking komt!

In 2022 hebben we het gevierd met het 17e boekdeel: ‘De vlugge vlogger’. Alweer hebben tien schoolklassen meegedaan aan het lezen, het gesprekje met de schrijfster en tekenaar, en in veel gevallen brachten kinderen ideeën in voor de serie. Zoveel fantasie, creativiteit en gedeeld plezier. Dat kan een mens alleen maar dankbaar maken.

En dat allemaal in 2022…

Wil je ook samenwerken met Uitgeverij Adnan? Kijk hier en neem contact met ons op!